Soul Slash Saga 靈魂守護者 维基
Advertisement
图片 卡牌 星數 最高等級 靈魂附體傷害 血量 攻擊
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 1 6 181 211 43
戰士-旋風斬.png 戰士-旋風斬 1 6 182 214 42
騎士-急速翻滾.png 騎士-急速翻滾 1 8 184 246 48
兔教授-三連擊.png 兔教授-三連擊 1 6 181 212 43
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 1 8 186 242 48
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 1 8 185 245 48
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 1 6 183 212 42
普魯士士兵-戰鬥.png 普魯士士兵-戰鬥 1 8 185 246 48
鋼鐵龍人-靈魂.png 鋼鐵龍人-靈魂 1 10 189 277 54
兔教授-三連擊.png 兔教授-三連擊 1 6 181 210 44
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 1 8 185 240 48
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 1 10 188 276 54
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 1 6 182 214 42
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 1 6 181 212 42
普魯士士兵-戰鬥.png 普魯士士兵-戰鬥 1 8 185 247 49
騎士-尖銳抨擊.png 騎士-尖銳抨擊 1 6 182 211 44
騎士-扭轉乾坤.png 騎士-扭轉乾坤 1 6 183 210 45
騎士-破滅怒吼.png 騎士-破滅怒吼 1 8 186 244 50
弓箭手-無影躍擊.png 弓箭手-無影躍擊 1 6 182 211 44
弓箭手-新月斬.png 弓箭手-新月斬 1 6 183 210 45
弓箭手-晶體空氣砲.png 弓箭手-晶體空氣砲 1 8 186 244 50
角遠古石板-石林礫雨.png 角遠古石板-石林礫雨 2 12 205 302 60
殘酷的傢伙-致命懲罰.png 殘酷的傢伙-致命懲罰 2 12 201 303 62
鬼魔法劍-無畏翻滾.png 鬼魔法劍-無畏翻滾 2 14 207 331 66
霍利士兵-緊急出動.png 霍利士兵-緊急出動 2 14 209 336 67
X機甲-X火焰.png X機甲-X火焰 2 16 211 365 72
龍人-憤怒斬切.png 龍人-憤怒斬切 2 12 200 302 62
惡魔阿巴頓-毒液噴吐.png 惡魔阿巴頓-毒液噴吐 2 12 202 304 61
黑色幫浦-輔助攻擊.png 黑色幫浦-輔助攻擊 2 12 201 307 65
暗黑牛仔-領地爭奪.png 暗黑牛仔-領地爭奪 2 14 204 332 66
騷擾者-粉碎螺旋.png 騷擾者-粉碎螺旋 2 14 206 331 66
豺狼-十字交斬.png 豺狼-十字交斬 2 14 205 337 66
遠古石板-多米諾攻擊.png 遠古石板-多米諾攻擊 2 14 205 333 66
戈耳貢女妖-椎心刺骨.png 戈耳貢女妖-椎心刺骨 2 14 206 339 66
發怒的豆豆-猩猩生氣了.png 發怒的豆豆-猩猩生氣了 2 14 207 333 66
黑色旋轉木馬-跌落.png 黑色旋轉木馬-跌落 2 14 208 332 66
死亡騎士-暴風雨.png 死亡騎士-暴風雨 2 12 203 333 67
火狐-火焰衝擊.png 火狐-火焰衝擊 2 14 207 337 66
女水妖的訓誡-瞬間移動.png 女水妖的訓誡-瞬間移動 2 14 209 326 66
斯特萊德守衛-銃劍術.png 斯特萊德守衛-銃劍術 2 14 206 331 66
X機甲-X火焰.png X機甲-X火焰 2 16 215 370 72
逆壓槍兵-爆發.png 逆壓槍兵-爆發 2 14 203 340 66
黑暗士兵-罪惡包裹.png 黑暗士兵-罪惡包裹 2 14 207 332 66
巴尼女僕-稻草農場.png 巴尼女僕-稻草農場 2 14 202 322 69
霍利士兵-緊急出動.png 霍利士兵-緊急出動 2 14 208 336 67
黑色旋轉木馬-跌落.png 黑色旋轉木馬-跌落 2 14 209 347 66
騎士-尖銳抨擊.png 騎士-尖銳抨擊 3 30 220 820 146
騎士-扭轉乾坤.png 騎士-扭轉乾坤 3 30 222 830 146
騎士-破滅怒吼.png 騎士-破滅怒吼 3 35 227 810 147
騎士-順劈斬.png 騎士-順劈斬 3 35 228 850 146
騎士-殘忍虐待.png 騎士-殘忍虐待 3 35 230 830 146
弓箭手-無影躍擊.png 弓箭手-無影躍擊 3 30 220 680 162
弓箭手-新月斬.png 弓箭手-新月斬 3 30 222 653 163
弓箭手-晶體空氣砲.png 弓箭手-晶體空氣砲 3 35 227 660 169
弓箭手-天使之光.png 弓箭手-天使之光 3 35 228 670 170
弓箭手-迴旋踢.png 弓箭手-迴旋踢 3 35 230 660 172
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 2 12 191 271 53
戰士-旋風斬.png 戰士-旋風斬 2 12 192 274 52
騎士-急速翻滾.png 騎士-急速翻滾 2 14 194 306 58
兔教授-三連擊.png 兔教授-三連擊 2 12 191 272 53
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 2 14 196 302 58
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 2 14 195 305 58
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 2 12 193 272 52
普魯士士兵-戰鬥.png 普魯士士兵-戰鬥 2 14 195 306 58
鋼鐵龍人-靈魂.png 鋼鐵龍人-靈魂 2 16 199 337 64
兔教授-三連擊.png 兔教授-三連擊 2 12 191 270 54
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 2 14 195 300 58
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 2 16 198 336 64
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 2 12 192 274 52
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 2 12 191 272 52
普魯士士兵-戰鬥.png 普魯士士兵-戰鬥 2 14 195 307 59
兔子-連續拳擊.png 兔子-連續拳擊 3 35 221 804 147
狗狗-饑餓襲擊.png 狗狗-饑餓襲擊 3 40 226 802 148
貓鼬-持久攻擊.png 貓鼬-持久攻擊 3 40 225 806 141
袋鼠-憤怒拳擊.png 袋鼠-憤怒拳擊 3 35 222 599 160
鯊魚-粉碎撞擊.png 鯊魚-粉碎撞擊 3 40 225 602 160
老虎-嗜血利爪.png 老虎-嗜血利爪 3 40 226 589 160
獅子-河東獅吼.png 獅子-河東獅吼 3 45 229 580 160
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 3 35 220 802 148
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 3 35 221 806 147
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 3 40 225 810 146
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 3 40 224 815 147
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 3 40 227 817 148
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 3 40 228 818 141
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 3 35 221 608 163
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 3 35 220 608 163
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 3 40 224 599 166
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 3 40 225 599 166
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 3 45 228 585 162
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 3 45 227 585 162
泥水匠-水泥大錘.png 泥水匠-水泥大錘 3 35 220 791 154
伊夫利特-火焰審判.png 伊夫利特-火焰審判 3 35 222 792 150
戰鬥機器人-攻擊命令.png 戰鬥機器人-攻擊命令 3 40 223 730 154
風之精靈-暴風雨.png 風之精靈-暴風雨 3 40 224 731 153
武士-櫻雨紛飛.png 武士-櫻雨紛飛 4 40 242 1141 212
武士-月牙解.png 武士-月牙解 4 40 242 1121 211
千志郎-天翔閃.png 千志郎-天翔閃 4 45 246 1190 214
喚魂薩滿-陰陽交止.png 喚魂薩滿-陰陽交止 4 45 246 1181 215
艾希-毀滅鎮魂.png 艾希-毀滅鎮魂 4 50 249 1221 219
阿爾緹密斯-魔法火箭.png 阿爾緹密斯-魔法火箭 4 40 242 976 232
阿爾緹密斯-聚魂馬車.png 阿爾緹密斯-聚魂馬車 4 40 242 967 234
阿爾緹密斯-越野轟鳴.png 阿爾緹密斯-越野轟鳴 4 45 246 965 236
阿爾緹密斯-阿帕契衝擊.png 阿爾緹密斯-阿帕契衝擊 4 45 246 983 238
阿爾緹密斯-砲陣.png 阿爾緹密斯-砲陣 4 50 249 991 240
角遠古石板-石林礫雨.png 角遠古石板-石林礫雨 3 30 215 652 130
殘酷的傢伙-致命懲罰.png 殘酷的傢伙-致命懲罰 3 30 211 653 132
鬼魔法劍-無畏翻滾.png 鬼魔法劍-無畏翻滾 3 35 217 681 136
霍利士兵-緊急出動.png 霍利士兵-緊急出動 3 35 219 686 137
X機甲-X火焰.png X機甲-X火焰 3 40 221 615 142
龍人-憤怒斬切.png 龍人-憤怒斬切 3 30 210 652 132
惡魔阿巴頓-毒液噴吐.png 惡魔阿巴頓-毒液噴吐 3 30 212 654 131
黑色幫浦-輔助攻擊.png 黑色幫浦-輔助攻擊 3 30 211 657 133
暗黑牛仔-領地爭奪.png 暗黑牛仔-領地爭奪 3 35 214 682 137
騷擾者-粉碎螺旋.png 騷擾者-粉碎螺旋 3 35 216 681 136
豺狼-十字交斬.png 豺狼-十字交斬 3 35 215 687 136
遠古石板-多米諾攻擊.png 遠古石板-多米諾攻擊 3 35 215 683 135
戈耳貢女妖-椎心刺骨.png 戈耳貢女妖-椎心刺骨 3 35 216 689 137
發怒的豆豆-猩猩生氣了.png 發怒的豆豆-猩猩生氣了 3 35 217 683 136
黑色旋轉木馬-跌落.png 黑色旋轉木馬-跌落 3 35 218 682 137
死亡騎士-暴風雨.png 死亡騎士-暴風雨 3 30 213 683 137
火狐-火焰衝擊.png 火狐-火焰衝擊 3 35 217 687 136
女水妖的訓誡-瞬間移動.png 女水妖的訓誡-瞬間移動 3 35 219 676 137
斯特萊德守衛-銃劍術.png 斯特萊德守衛-銃劍術 3 35 216 681 136
X機甲-X火焰.png X機甲-X火焰 3 40 225 620 142
逆壓槍兵-爆發.png 逆壓槍兵-爆發 3 35 213 690 136
黑暗士兵-罪惡包裹.png 黑暗士兵-罪惡包裹 3 35 217 682 137
巴尼女僕-稻草農場.png 巴尼女僕-稻草農場 3 35 212 672 139
霍利士兵-緊急出動.png 霍利士兵-緊急出動 3 35 218 686 137
黑色旋轉木馬-跌落.png 黑色旋轉木馬-跌落 3 35 219 657 136
伊夫利特-火焰衝擊.png 伊夫利特-火焰衝擊 4 45 240 942 236
泥傀儡-衝破天際.png 泥傀儡-衝破天際 4 45 242 902 230
迷霧-食人鬼.png 迷霧-食人鬼 4 50 246 902 238
女妖-魅惑.png 女妖-魅惑 4 50 245 951 235
海賊-女王的審判.png 海賊-女王的審判 4 55 248 993 232
魔山真人-龍捲風.png 魔山真人-龍捲風 4 50 245 924 234
魔山真人-地旋風.png 魔山真人-地旋風 4 50 245 989 233
南宮花-千里豪情.png 南宮花-千里豪情 4 50 244 907 239
南宮花-暴雷神卷.png 南宮花-暴雷神卷 4 50 244 902 231
南宮花-陽義焚靈劍.png 南宮花-陽義焚靈劍 4 55 249 997 230
嶽飛-一閃.png 嶽飛-一閃 4 45 242 1125 212
嶽飛-長槍追擊.png 嶽飛-長槍追擊 4 45 242 1116 213
諸葛虔-鐵血劍法.png 諸葛虔-鐵血劍法 4 50 246 1103 211
諸葛虔-摘葉飛火.png 諸葛虔-摘葉飛火 4 50 246 1099 219
萊琳-壞壞熊.png 萊琳-壞壞熊 4 45 240 1043 229
萊琳-玩具衝擊波.png 萊琳-玩具衝擊波 4 50 243 1072 225
萊琳-哥哥的繃帶.png 萊琳-哥哥的繃帶 4 50 243 1072 225
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 4 55 249 1002 220
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 4 55 249 1002 220
克莉斯汀-升天焰祭.png 克莉斯汀-升天焰祭 4 45 242 1043 229
克莉斯汀-閃電手裡劍.png 克莉斯汀-閃電手裡劍 4 50 245 1072 225
克莉斯汀-升焰鳥.png 克莉斯汀-升焰鳥 4 50 245 1072 225
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 4 45 241 877 244
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 4 45 241 876 245
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 4 50 245 871 246
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 4 50 245 872 249
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 4 50 245 873 248
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 4 50 245 875 249
崔瑩將軍-拔刀術.png 崔瑩將軍-拔刀術 5 60 263 2390 467
石鑰-破軍.png 石鑰-破軍 5 60 263 2179 505
零-縮地.png 零-縮地 5 65 264 2390 458
達爾達尼央-犀利光芒.png 達爾達尼央-犀利光芒 5 65 264 2179 505
珀爾修斯-審判.png 珀爾修斯-審判 5 70 267 2390 558
阿爾緹密斯-雙響火箭炮.png 阿爾緹密斯-雙響火箭炮 5 60 267 2390 458
阿爾緹密斯-間諜追擊.png 阿爾緹密斯-間諜追擊 5 60 270 2179 505
阿爾緹密斯-改變.png 阿爾緹密斯-改變 5 65 270 2179 505
阿爾緹密斯-最後的兵器.png 阿爾緹密斯-最後的兵器 5 65 271 2390 458
阿爾緹密斯-碧空如洗.png 阿爾緹密斯-碧空如洗 5 70 271 2179 545
兔子-連續拳擊.png 兔子-連續拳擊 4 45 231 989 197
狗狗-饑餓襲擊.png 狗狗-饑餓襲擊 4 50 236 989 194
貓鼬-持久攻擊.png 貓鼬-持久攻擊 4 50 235 989 192
袋鼠-憤怒拳擊.png 袋鼠-憤怒拳擊 4 45 232 896 213
鯊魚-粉碎撞擊.png 鯊魚-粉碎撞擊 4 50 235 896 212
老虎-嗜血利爪.png 老虎-嗜血利爪 4 50 236 898 209
獅子-河東獅吼.png 獅子-河東獅吼 4 55 239 897 207
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 4 45 230 990 193
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 4 45 231 991 192
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 4 50 235 988 191
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 4 50 234 999 194
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 4 50 237 1000 195
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 4 50 238 995 197
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 4 45 231 898 212
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 4 45 230 896 209
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 4 50 234 896 208
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 4 50 235 893 212
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 4 55 238 883 209
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 4 55 237 865 208
泥水匠-水泥大錘.png 泥水匠-水泥大錘 4 45 230 938 206
伊夫利特-火焰審判.png 伊夫利特-火焰審判 4 45 232 941 207
戰鬥機器人-攻擊命令.png 戰鬥機器人-攻擊命令 4 50 233 945 205
風之精靈-暴風雨.png 風之精靈-暴風雨 4 50 234 936 204
拉里薩-時空探測.png 拉里薩-時空探測 5 65 260 2170 509
拉里薩-鷹眼巴蒂奇.png 拉里薩-鷹眼巴蒂奇 5 65 262 2179 505
拉里薩-時空拳.png 拉里薩-時空拳 5 70 265 2215 503
布克-迴旋側踢.png 布克-迴旋側踢 5 65 260 2385 457
布克-半月殺.png 布克-半月殺 5 65 263 2402 452
撒旦-逆光十字.png 撒旦-逆光十字 5 70 266 2411 455
撒旦-上帝之手.png 撒旦-上帝之手 5 70 266 2393 458
李煥-炎龍波.png 李煥-炎龍波 5 75 269 2390 458
邁克爾-輕蔑嘲弄.png 邁克爾-輕蔑嘲弄 6 75 273 3268 769
邁克爾-輕蔑嘲弄.png 邁克爾-輕蔑嘲弄 6 75 273 3335 838
邁克爾-晴天霹靂.png 邁克爾-晴天霹靂 6 75 274 3899 740
邁克爾-晴天霹靂.png 邁克爾-晴天霹靂 6 75 274 3335 838
邁克爾-劈星斬雷.png 邁克爾-劈星斬雷 6 80 277 3899 740
邁克爾-日月無光.png 邁克爾-日月無光 6 80 277 3899 740
邁克爾-風馳電掣.png 邁克爾-風馳電掣 6 85 280 3335 838
邁克爾-萬有引力.png 邁克爾-萬有引力 6 85 280 3335 838
邁克爾-雷光打擊.png 邁克爾-雷光打擊 6 85 281 3899 740
邁克爾-雷光打擊.png 邁克爾-雷光打擊 6 85 281 3335 838
伊夫利特-火焰衝擊.png 伊夫利特-火焰衝擊 5 65 250 1968 426
泥傀儡-衝破天際.png 泥傀儡-衝破天際 5 65 252 1961 424
迷霧-食人鬼.png 迷霧-食人鬼 5 70 256 1961 422
女妖-魅惑.png 女妖-魅惑 5 70 255 1966 436
海賊-女王的審判.png 海賊-女王的審判 5 75 258 1967 444
魔山真人-龍捲風.png 魔山真人-龍捲風 5 70 255 1968 434
魔山真人-地旋風.png 魔山真人-地旋風 5 70 255 1964 426
南宮花-千里豪情.png 南宮花-千里豪情 5 70 254 1962 424
南宮花-暴雷神卷.png 南宮花-暴雷神卷 5 70 254 1946 428
南宮花-陽義焚靈劍.png 南宮花-陽義焚靈劍 5 75 259 1945 446
嶽飛-一閃.png 嶽飛-一閃 5 65 252 2127 402
嶽飛-長槍追擊.png 嶽飛-長槍追擊 5 65 252 2128 401
諸葛虔-鐵血劍法.png 諸葛虔-鐵血劍法 5 70 256 2132 401
諸葛虔-摘葉飛火.png 諸葛虔-摘葉飛火 5 70 256 2114 407
萊琳-壞壞熊.png 萊琳-壞壞熊 5 65 250 2002 416
萊琳-玩具衝擊波.png 萊琳-玩具衝擊波 5 70 253 2028 421
萊琳-哥哥的繃帶.png 萊琳-哥哥的繃帶 5 70 253 2029 421
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-女神盾擊 5 75 259 2061 418
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-女神盾擊 5 75 259 2066 418
克莉斯汀-升天焰祭.png 克莉斯汀-升天焰祭 5 65 252 2056 420
克莉斯汀-閃電手裡劍.png 克莉斯汀-閃電手裡劍 5 70 255 2057 422
克莉斯汀-升焰鳥.png 克莉斯汀-升焰鳥 5 70 255 2054 417
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 5 65 251 1882 466
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 5 65 251 1884 464
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 5 70 255 1886 465
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 5 70 255 1886 472
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 5 70 255 1887 468
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 5 70 255 1888 468
拉里薩-彗尾.png 拉里薩-彗尾 6 80 287 4203 853
拉里薩-雷射光束.png 拉里薩-雷射光束 6 80 288 4221 866
拉里薩-八方風雨.png 拉里薩-八方風雨 6 80 288 4227 857
拉里薩-神聖破壞者.png 拉里薩-神聖破壞者 6 85 290 4258 857
李煥-迷霧籠罩.png 李煥-迷霧籠罩 6 80 287 3701 927
李煥-肢曲幻影.png 李煥-肢曲幻影 6 80 286 3704 930
正派血盟-赤龍震天下.png 正派血盟-赤龍震天下 6 85 290 3705 931
拉里薩-時空探測.png 拉里薩-時空探測 6 80 270 3331 834
拉里薩-鷹眼巴蒂奇.png 拉里薩-鷹眼巴蒂奇 6 80 272 3334 837
拉里薩-時空拳.png 拉里薩-時空拳 6 90 275 3335 838
布克-迴旋側踢.png 布克-迴旋側踢 6 80 270 3899 740
布克-半月殺.png 布克-半月殺 6 80 273 3900 741
撒旦-逆光十字.png 撒旦-逆光十字 6 90 276 3990 741
撒旦-上帝之手.png 撒旦-上帝之手 6 90 276 3992 743
李煥-炎龍波.png 李煥-炎龍波 6 100 279 4082 743
拉里薩-彗尾.png 拉里薩-彗尾 7 110 327 5978 1097
拉里薩-雷射光束.png 拉里薩-雷射光束 7 110 328 5981 1080
拉里薩-八方風雨.png 拉里薩-八方風雨 7 110 328 5984 1063
拉里薩-神聖破壞者.png 拉里薩-神聖破壞者 7 120 330 5924 1073
李煥-迷霧籠罩.png 李煥-迷霧籠罩 7 110 327 4864 1143
李煥-肢曲幻影.png 李煥-肢曲幻影 7 110 326 4865 1154
正派血盟-赤龍震天下.png 正派血盟-赤龍震天下 7 120 330 4866 1165
白夜叉-赤血鬼.png 白夜叉-赤血鬼 4 60 230 1099 219
拉莫拉斯-幽靈雷達.png 拉莫拉斯-幽靈雷達 4 60 230 875 259
卡瓦里安-貓咪導彈.png 卡瓦里安-貓咪導彈 4 60 230 1099 219
包芙默-惡魔的刀刃.png 包芙默-惡魔的刀刃 4 60 230 879 255
白夜叉-赤血鬼.png 白夜叉-赤血鬼 5 80 250 2990 500
拉莫拉斯-幽靈雷達.png 拉莫拉斯-幽靈雷達 5 80 250 2352 583
卡瓦里安-貓咪導彈.png 卡瓦里安-貓咪導彈 5 80 250 2990 500
包芙默-惡魔的刀刃.png 包芙默-惡魔的刀刃 5 80 250 2352 583
王者萊德克-野獸王的咆哮.png 王者萊德克-野獸王的咆哮 4 60 230 1099 219
杜蘭朵-女王的水晶.png 杜蘭朵-女王的水晶 4 60 230 879 255
王者萊德克-野獸王的咆哮.png 王者萊德克-野獸王的咆哮 5 80 250 2990 500
杜蘭朵-女王的水晶.png 杜蘭朵-女王的水晶 5 80 250 2990 500
布丁長-冰雪奶油.png 布丁長-冰雪奶油 4 60 230 1203 333
典獄長-囚車.png 典獄長-囚車 4 60 230 1203 327
杜爾拉汗-混亂衝鋒.png 杜爾拉汗-混亂衝鋒 4 60 230 1203 320
食人魔-破滅的光線.png 食人魔-破滅的光線 4 60 230 1103 340
布丁長-冰雪奶油.png 布丁長-冰雪奶油 5 80 250 2990 430
典獄長-囚車.png 典獄長-囚車 5 80 250 2450 500
杜爾拉汗-混亂衝鋒.png 杜爾拉汗-混亂衝鋒 5 80 250 2990 430
食人魔-破滅的光線.png 食人魔-破滅的光線 5 80 250 3000 470
白鯨-龍捲風.png 白鯨-龍捲風 4 60 230 1203 320
白鯨-龍捲風.png 白鯨-龍捲風 5 80 250 3000 470
阿爾瑪-空中驚雷.png 阿爾瑪-空中驚雷 4 60 230 1079 255
阿爾瑪-空中驚雷.png 阿爾瑪-空中驚雷 5 80 250 2152 583
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 1 6 180 210 42
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 1 6 180 210 42
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 1 8 180 240 48
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 1 8 180 240 48
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 1 8 180 240 48
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 1 10 180 270 54
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 1 10 180 270 54
戰士-旋風斬.png 戰士-旋風斬 1 6 180 210 42
騎士-急速翻滾.png 騎士-急速翻滾 1 8 180 240 48
鋼鐵龍人-靈魂.png 鋼鐵龍人-靈魂 1 10 180 270 54
卡哇靈-食人衝擊.png 卡哇靈-食人衝擊 2 12 200 300 60
夜靈-輝夜.png 夜靈-輝夜 2 12 200 300 60
漫遊者-劈砂碎石.png 漫遊者-劈砂碎石 2 14 200 330 66
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 2 14 200 330 66
哥布林盜賊-罪惡撞擊.png 哥布林盜賊-罪惡撞擊 2 14 200 330 66
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 2 16 200 360 72
牛頭人-衝鋒.png 牛頭人-衝鋒 2 16 200 360 72
戰士-旋風斬.png 戰士-旋風斬 2 12 200 300 60
騎士-急速翻滾.png 騎士-急速翻滾 2 14 200 330 66
鋼鐵龍人-靈魂.png 鋼鐵龍人-靈魂 2 16 200 360 72
兔子-連續拳擊.png 兔子-連續拳擊 3 30 231 884 162
狗狗-饑餓襲擊.png 狗狗-饑餓襲擊 3 35 236 882 163
貓鼬-持久攻擊.png 貓鼬-持久攻擊 3 35 235 887 155
袋鼠-憤怒拳擊.png 袋鼠-憤怒拳擊 3 30 232 659 176
鯊魚-粉碎撞擊.png 鯊魚-粉碎撞擊 3 35 235 662 176
老虎-嗜血利爪.png 老虎-嗜血利爪 3 35 236 648 176
獅子-河東獅吼.png 獅子-河東獅吼 3 40 239 638 176
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 3 30 230 882 163
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 3 30 231 887 162
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 3 35 235 891 161
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 3 35 234 897 162
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 3 35 237 899 163
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 3 35 238 900 155
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 3 30 231 669 179
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 3 30 230 669 179
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 3 35 234 659 183
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 3 35 235 659 183
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 3 40 238 644 178
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 3 40 237 644 178
泥水匠-水泥大錘.png 泥水匠-水泥大錘 3 30 230 870 169
伊夫利特-火焰審判.png 伊夫利特-火焰審判 3 30 232 871 165
戰鬥機器人-攻擊命令.png 戰鬥機器人-攻擊命令 3 35 233 803 169
風之精靈-暴風雨.png 風之精靈-暴風雨 3 35 234 804 168
伊夫利特-火焰衝擊.png 伊夫利特-火焰衝擊 4 40 250 1036 260
泥傀儡-衝破天際.png 泥傀儡-衝破天際 4 40 252 992 253
迷霧-食人鬼.png 迷霧-食人鬼 4 45 256 992 262
女妖-魅惑.png 女妖-魅惑 4 45 255 1046 259
海賊-女王的審判.png 海賊-女王的審判 4 50 258 1092 255
魔山真人-龍捲風.png 魔山真人-龍捲風 4 45 255 1016 257
魔山真人-地旋風.png 魔山真人-地旋風 4 45 255 1088 256
南宮花-千里豪情.png 南宮花-千里豪情 4 45 254 998 263
南宮花-暴雷神卷.png 南宮花-暴雷神卷 4 45 254 992 254
南宮花-陽義焚靈劍.png 南宮花-陽義焚靈劍 4 50 259 1097 253
嶽飛-一閃.png 嶽飛-一閃 4 40 252 1238 233
嶽飛-長槍追擊.png 嶽飛-長槍追擊 4 40 252 1228 234
諸葛虔-鐵血劍法.png 諸葛虔-鐵血劍法 4 45 256 1213 232
諸葛虔-摘葉飛火.png 諸葛虔-摘葉飛火 4 45 256 1209 241
萊琳-壞壞熊.png 萊琳-壞壞熊 4 40 250 1147 252
萊琳-玩具衝擊波.png 萊琳-玩具衝擊波 4 45 253 1179 248
萊琳-哥哥的繃帶.png 萊琳-哥哥的繃帶 4 45 253 1179 248
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 4 50 259 1102 242
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 4 50 259 1102 242
克莉斯汀-升天焰祭.png 克莉斯汀-升天焰祭 4 40 252 1147 252
克莉斯汀-閃電手裡劍.png 克莉斯汀-閃電手裡劍 4 45 255 1179 248
克莉斯汀-升焰鳥.png 克莉斯汀-升焰鳥 4 45 255 1179 248
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 4 40 251 965 268
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 4 40 251 964 270
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 4 45 255 958 271
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 4 45 255 959 274
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 4 45 255 960 273
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 4 45 255 963 274
拉里薩-時空探測.png 拉里薩-時空探測 5 60 270 2411 566
拉里薩-鷹眼巴蒂奇.png 拉里薩-鷹眼巴蒂奇 5 60 272 2421 561
拉里薩-時空拳.png 拉里薩-時空拳 5 65 275 2461 559
布克-迴旋側踢.png 布克-迴旋側踢 5 60 270 2650 508
布克-半月殺.png 布克-半月殺 5 60 273 2669 502
撒旦-逆光十字.png 撒旦-逆光十字 5 65 276 2679 506
撒旦-上帝之手.png 撒旦-上帝之手 5 65 276 2659 509
李煥-炎龍波.png 李煥-炎龍波 5 70 279 2655 509
兔子-連續拳擊.png 兔子-連續拳擊 4 40 251 1187 236
狗狗-饑餓襲擊.png 狗狗-饑餓襲擊 4 45 256 1187 233
貓鼬-持久攻擊.png 貓鼬-持久攻擊 4 45 255 1187 230
袋鼠-憤怒拳擊.png 袋鼠-憤怒拳擊 4 40 252 1075 256
鯊魚-粉碎撞擊.png 鯊魚-粉碎撞擊 4 45 255 1075 254
老虎-嗜血利爪.png 老虎-嗜血利爪 4 45 256 1078 251
獅子-河東獅吼.png 獅子-河東獅吼 4 50 259 1076 248
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 4 40 250 1188 232
萊琳-驚喜禮盒.png 萊琳-驚喜禮盒 4 40 251 1189 230
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 4 45 255 1186 229
萊琳-玩具花炮.png 萊琳-玩具花炮 4 45 254 1199 233
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 4 45 257 1200 234
萊琳-呼叫哥哥.png 萊琳-呼叫哥哥 4 45 258 1194 236
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 4 40 251 1078 254
克莉斯汀-業火閃電.png 克莉斯汀-業火閃電 4 40 250 1075 251
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 4 45 254 1075 250
克莉斯汀-天雷暴雨.png 克莉斯汀-天雷暴雨 4 45 255 1072 254
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 4 50 258 1060 251
克莉斯汀-火鳳凰.png 克莉斯汀-火鳳凰 4 50 257 1038 250
泥水匠-水泥大錘.png 泥水匠-水泥大錘 4 40 250 1126 247
伊夫利特-火焰審判.png 伊夫利特-火焰審判 4 40 252 1129 248
戰鬥機器人-攻擊命令.png 戰鬥機器人-攻擊命令 4 45 253 1134 246
風之精靈-暴風雨.png 風之精靈-暴風雨 4 45 254 1123 245
伊夫利特-火焰衝擊.png 伊夫利特-火焰衝擊 5 60 280 2460 532
泥傀儡-衝破天際.png 泥傀儡-衝破天際 5 60 282 2451 530
迷霧-食人鬼.png 迷霧-食人鬼 5 65 286 2451 527
女妖-魅惑.png 女妖-魅惑 5 65 285 2457 545
海賊-女王的審判.png 海賊-女王的審判 5 70 288 2459 555
魔山真人-龍捲風.png 魔山真人-龍捲風 5 65 285 2460 543
魔山真人-地旋風.png 魔山真人-地旋風 5 65 285 2455 533
南宮花-千里豪情.png 南宮花-千里豪情 5 65 284 2453 530
南宮花-暴雷神卷.png 南宮花-暴雷神卷 5 65 284 2432 535
南宮花-陽義焚靈劍.png 南宮花-陽義焚靈劍 5 70 289 2431 558
嶽飛-一閃.png 嶽飛-一閃 5 60 282 2659 503
嶽飛-長槍追擊.png 嶽飛-長槍追擊 5 60 282 2660 501
諸葛虔-鐵血劍法.png 諸葛虔-鐵血劍法 5 65 286 2665 501
諸葛虔-摘葉飛火.png 諸葛虔-摘葉飛火 5 65 286 2643 509
萊琳-壞壞熊.png 萊琳-壞壞熊 5 60 280 2502 520
萊琳-玩具衝擊波.png 萊琳-玩具衝擊波 5 65 283 2535 526
萊琳-哥哥的繃帶.png 萊琳-哥哥的繃帶 5 65 283 2536 526
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 5 70 289 2576 522
希梅林莉亞-真女神降臨.png 希梅林莉亞-真女神降臨 5 70 289 2582 522
克莉斯汀-升天焰祭.png 克莉斯汀-升天焰祭 5 60 282 2570 525
克莉斯汀-閃電手裡劍.png 克莉斯汀-閃電手裡劍 5 65 285 2571 528
克莉斯汀-升焰鳥.png 克莉斯汀-升焰鳥 5 65 285 2567 521
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 5 60 281 2352 583
沙悟淨-海鮮盛宴.png 沙悟淨-海鮮盛宴 5 60 281 2355 580
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 5 65 285 2357 581
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 5 65 285 2358 590
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 5 65 285 2359 585
豬八戒-必殺技.png 豬八戒-必殺技 5 65 285 2360 585
拉里薩-時空探測.png 拉里薩-時空探測 6 75 300 3701 927
拉里薩-鷹眼巴蒂奇.png 拉里薩-鷹眼巴蒂奇 6 75 302 3704 930
拉里薩-時空拳.png 拉里薩-時空拳 6 80 305 3705 931
布克-迴旋側踢.png 布克-迴旋側踢 6 75 300 4332 822
布克-半月殺.png 布克-半月殺 6 75 303 4333 823
撒旦-逆光十字.png 撒旦-逆光十字 6 80 306 4433 823
撒旦-上帝之手.png 撒旦-上帝之手 6 80 306 4435 825
李煥-炎龍波.png 李煥-炎龍波 6 85 309 4536 826
騎士-尖銳抨擊.png 騎士-尖銳抨擊 4 40 251 1141 212
騎士-扭轉乾坤.png 騎士-扭轉乾坤 4 40 250 1121 211
騎士-破滅怒吼.png 騎士-破滅怒吼 4 45 254 1190 214
騎士-順劈斬.png 騎士-順劈斬 4 45 255 1181 215
騎士-殘忍虐待.png 騎士-殘忍虐待 4 45 258 1221 219
弓箭手-無影躍擊.png 弓箭手-無影躍擊 4 40 257 976 232
弓箭手-新月斬.png 弓箭手-新月斬 4 40 250 967 234
弓箭手-晶體空氣砲.png 弓箭手-晶體空氣砲 4 45 252 965 236
弓箭手-天使之光.png 弓箭手-天使之光 4 45 253 983 238
弓箭手-迴旋踢.png 弓箭手-迴旋踢 4 45 254 991 240
武士-櫻雨紛飛.png 武士-櫻雨紛飛 5 60 273 2390 467
武士-月牙解.png 武士-月牙解 5 60 273 2179 505
千志郎-天翔閃.png 千志郎-天翔閃 5 65 274 2390 458
喚魂薩滿-陰陽交止.png 喚魂薩滿-陰陽交止 5 65 274 2179 505
艾希-毀滅鎮魂.png 艾希-毀滅鎮魂 5 70 277 2390 458
阿爾緹密斯-魔法火箭.png 阿爾緹密斯-魔法火箭 5 60 277 2390 458
阿爾緹密斯-聚魂馬車.png 阿爾緹密斯-聚魂馬車 5 60 280 2179 505
阿爾緹密斯-越野轟鳴.png 阿爾緹密斯-越野轟鳴 5 65 280 2179 505
阿爾緹密斯-阿帕契衝擊.png 阿爾緹密斯-阿帕契衝擊 5 65 281 2390 458
阿爾緹密斯-砲陣.png 阿爾緹密斯-砲陣 5 70 281 2179 505
崔瑩將軍-拔刀術.png 崔瑩將軍-拔刀術 6 75 308 3768 769
石鑰-破軍.png 石鑰-破軍 6 75 300 3335 838
零-縮地.png 零-縮地 6 80 301 3899 740
達爾達尼央-犀利光芒.png 達爾達尼央-犀利光芒 6 80 305 3335 838
珀爾修斯-審判.png 珀爾修斯-審判 6 85 307 3899 840
阿爾緹密斯-雙響火箭炮.png 阿爾緹密斯-雙響火箭炮 6 75 300 3899 740
阿爾緹密斯-間諜追擊.png 阿爾緹密斯-間諜追擊 6 75 303 3335 838
阿爾緹密斯-改變.png 阿爾緹密斯-改變 6 80 306 3335 838
阿爾緹密斯-最後的兵器.png 阿爾緹密斯-最後的兵器 6 80 306 3899 740
阿爾緹密斯-碧空如洗.png 阿爾緹密斯-碧空如洗 6 85 309 3335 838
邁克爾-輕蔑嘲弄.png 邁克爾-輕蔑嘲弄 7 100 327 5978 1017
邁克爾-輕蔑嘲弄.png 邁克爾-輕蔑嘲弄 7 100 328 5981 1020
邁克爾-晴天霹靂.png 邁克爾-晴天霹靂 7 100 328 5984 1023
邁克爾-晴天霹靂.png 邁克爾-晴天霹靂 7 100 330 5924 1073
邁克爾-劈星斬雷.png 邁克爾-劈星斬雷 7 110 327 4864 1143
邁克爾-日月無光.png 邁克爾-日月無光 7 110 326 4865 1154
邁克爾-風馳電掣.png 邁克爾-風馳電掣 7 120 330 4866 1165
邁克爾-萬有引力.png 邁克爾-萬有引力 7 120 324 6999 1038
邁克爾-雷光打擊.png 邁克爾-雷光打擊 7 120 326 6997 1036
邁克爾-雷光打擊.png 邁克爾-雷光打擊 7 120 327 7000 1040
童濯-瀑景閣.png 童濯-瀑景閣 5 65 260 2000 510
呂布-赤兔馬.png 呂布-赤兔馬 5 70 275 2341 505
關羽-賴封波.png 關羽-賴封波 5 60 250 2441 545
張飛-解酒赴軍.png 張飛-解酒赴軍 6 75 306 4251 861
趙子龍-滿月閣.png 趙子龍-滿月閣 6 80 300 532 1381
童濯-瀑景閣.png 童濯-瀑景閣 6 80 302 3600 800
呂布-赤兔馬.png 呂布-赤兔馬 6 85 306 3762 789
關羽-賴封波.png 關羽-賴封波 6 75 300 3462 799
張飛-解酒赴軍.png 張飛-解酒赴軍 7 100 326 5924 1273
趙子龍-滿月閣.png 趙子龍-滿月閣 7 110 327 832 1771
暫無圖片 [高級]冬季女神斯佳蒂 5 30 275 2000 510
暫無圖片 [高級]冬季女神斯佳蒂 6 50 301 4251 861
順平-狂風暴雨.png 順平-狂風暴雨 5 60 290 2390 467
宙斯-逆轉世界.png 宙斯-逆轉世界 5 65 287 2179 505
李道行-震懾波.png 李道行-震懾波 5 70 288 2390 458
順平-狂風暴雨.png 順平-狂風暴雨 6 75 327 3768 769
宙斯-逆轉世界.png 宙斯-逆轉世界 6 80 327 3335 838
李道行-震懾波.png 李道行-震懾波 6 85 328 3899 740
暫無圖片 冰女王的雪花 4 60 230 879 255
暫無圖片 冰女王的雪花 5 80 250 2990 500
暫無圖片 冰女王的雪花 6 140 270 3990 600
李道行-震懾波.png 李道行-震懾波 4 60 245 911 390
宙斯-逆轉世界.png 宙斯-逆轉世界 5 70 275 1811 420
順平-狂風暴雨.png 順平-狂風暴雨 6 90 306 3403 590
豬八戒-最後的貪饞.png 豬八戒-最後的貪饞 4 70 270 1752 508
李道行-震懾波.png 李道行-震懾波 5 80 306 2950 750
宙斯-逆轉世界.png 宙斯-逆轉世界 6 90 326 4950 910
順平-狂風暴雨.png 順平-狂風暴雨 7 100 272 1552 690
Advertisement